• Kondičný tréner V. Triedy.

Vzdelanie:

  • 2003 – 2009 FTVŠ UK, odbor: Kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe.
  • Hokejový tréner – licencia B

kontakt: lukas.peczena@hamikovo.sk